Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Materiały szkoleniowe dla szpitali

Realizując swoje cele statutowe zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na opracowane w formie broszur informacyjnych w formacie A4 materiały szkoleniowe, które mogą posłużyć jako pomoc w prowadzeniu działań podnoszących wiedzę zespołów pielęgniarskich na temat:

  • pielęgnacji cewników pośrednich i zamkniętych systemów bezigłowych,
  • umiejscowienia cewników pośrednich na mapie dostępów naczyniowych,
  • postępowania w trudnym dostępie dożylnym.

Broszury są dostępne także do pobrania w formie PDF i samodzielnego wydrukowania.

Bezpłatne materiały będą wysyłane sukcesywnie na adres podany w formularzu.