Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Stanowiska i rekomendacje

Rekomendacje Bezpieczny Dostęp Naczyniowy

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego
z dnia 13 sierpnia 2023 w sprawie kompetencji opiekunów medycznych do odłączania wlewów kroplowych

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego
z dnia 5 lipca 2023 w sprawie ograniczenia dostępu i zasadności szkolenia osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach szpitala

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego
z dnia 22 czerwca 2023 w sprawie
wprowadzania cewników pośrednich i opieki nad tego rodzaju dostępem przez ratowników medycznych

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego
z dnia 5 lipca 2023 w sprawie
uprawnień ratownika medycznego do obsługi implantowanych portów naczyniowych

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego
z dnia 6 lipca 2023 w sprawie
uprawnień ratownika medycznego do do przeprowadzania szkoleń z zakresu implantacji cewników dożylnych pośredniej długości