Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

InfuSzkoła

Wspieramy

edukację podyplomową pielęgniarek i położnych

InfuSzkoła to program edukacyjny non-profit w formie cyklu wykładów skierowany do aktywnych zawodowo zespołów pielęgniarskich.

Celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy personelu zajmującego się codziennie pacjentami, u których wymagane do przeprowadzenia terapii są kaniulacja i prowadzenie infuzji dożylnej. Projekt został stworzony we współpracy z Midline Academy.

Do przeprowadzenia wykładów zaproszeni zostali eksperci-praktycy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nad sprawnym przebiegiem cyklu edukacyjnego czuwa Agnieszka Lamcha-Chełchowska.

Jaki jest koszt?

InfuSzkoła jest projektem bezpłatnym.

  • Liczba miejsc jest ograniczona do 50 Uczestników.
  • Certyfikat ukończenia otrzymają Uczestnicy, którzy wezmą udział w 75% zajęć.
  • Ze względu na duże zainteresowanie projektem i ograniczoną liczbę miejsc prosimy o przemyślane zapisy.

Tematy, które prezentujemy w ramach InfuSzkoły:

Zespoły pielęgniarskie mają obecnie do dyspozycji bardzo dużą liczbę kursów: zarówno przewidzianych w kształceniu podyplomowym jak i kursów dodatkowych, komercyjnych. Mimo wszystko wiemy, że nie są one – z różnych względów – w zasięgu wielu osób, dlatego wyszliśmy temu naprzeciw, zebraliśmy grupę ekspertów, którzy w swoim wolnym czasie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Po każdym cyklu odbywa się spotkanie podsumowujące, podczas którego Uczestnicy mają możliwość udziału w dyskusji na temat prezentowanych treści.