Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Dołącz do Towarzystwa

  1. Członkiem zwyczajnym może być: pielęgniarka oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, a także innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
  3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.
  4. Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

Składka członkowska 2023

150 PLN / rok

Jak zostać Członkiem PTPI?

3 proste kroki

1

Wypełnij deklarację członkowską

2

Opłać roczną składkę członkowską

3

Oczekuj na powiadomienie

Każdy Członek Towarzystwa ma prawo do udziału w wydarzeniach, inicjatywach i projektach edukacyjnych przeznaczonych dla Członków, a także korzystania z preferencyjnych warunków uczestnictwa w wydarzeniach dedykowanych społeczności medyków.

Każdy Członek Towarzystwa ma prawo afiliować inicjatywy promocyjne i edukacyjne z zakresu zainteresowań statutowych Towarzystwa oraz działać na jego korzyść. W związku z tym w trosce o najlepsze standardy afiliacja logotypem PTPI lub inna forma afiliacji musi zostać zaakceptowana przez Zarząd Towarzystwa.

Wypełnij deklarację