Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Mapa IV Teams

Zapraszamy do zgłaszania szpitali, w których funkcjonują rożnego rodzaju zespoły dostępów naczyniowych i zespoły infuzyjne.

Zgłoś swój zespół >>

Przez w/w zespół rozumie się:

  • istnienie zespołu w oficjalnej strukturze placówki ochrony zdrowia,
  • powołanie dedykowanej grupy ludzi odpowiedzialnej za implantację dostępów, obserwację i edukację personelu i pacjentów,
  • możliwość zastosowania strategii wyboru dostępu dożylnego (krótkie kaniule, cewniki pośrednie, cewniki centralne) przez członków zespołu.

Mapa IV Teams pozwoli na określenie realnych zmian w tym obszarze pielęgniarstwa infuzyjnego.