Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego jest stowarzyszeniem rejestrowym powstałym na skutek orzeczenia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy. 

Cele statutowe, takie jak:

  1. działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa, szczególnie w obszarach związanych z dostępami naczyniowymi i prowadzeniem infuzji,
  2. współdziałanie w ustalaniu kierunku rozwoju pielęgniarstwa infuzyjnego,
  3. działalność na rzecz podnoszenia jakości opieki na pacjentem posiadającym dostęp naczyniowy i pacjentem, u którego prowadzona jest terapia z wykorzystaniem różnego rodzaju dostępów naczyniowych

zostały opisane w Rozdziale II §6 Statutu i są realizowane przez działalność edukacyjną oraz partycypację w inicjatywach poprawiających jakość opieki związaną z dostępem naczyniowym i prowadzeniem infuzji. Szczegółowe formy realizacji zadań zostały opisane w w Rozdziale II §7.

Cały Statut dostępny jest poniżej.

Władze na kadencję 2023-2027

Zarząd PTPI

PREZES

Maciej Latos – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratownik medyczny i historyk. Zakurzone archiwa i biurka pełne gazet zamienił na szpitalny oddział. Praktyk w oddziałach intensywnej terapii i zespołach interwencyjnych. Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instruktor na kursach dostępów naczyniowych. Redaktor naczelny działu pielęgniarstwo portalu intensywna.pl. Przewodniczący Zespołu ds. Dostępów Naczyniowych i Infuzji w UCK WUM. Promuje wdrażanie dobrych praktyk w medycynie prowadząc podcasty Krew MózgPielęgniarstwo Praktyczne i Pielęgniarstwo Infuzyjne oraz tworząc teksty o tematyce zawodowej. Felietonista Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Autor książki Byle do 19. Krótka opowieść o pielęgniarstwie i fiszek medycznych Pielęgniarstwo podstawowe i specjalistyczne. Członek Infusion Nurses Society. Kliniczne zainteresowania to monitorowanie chorego, dostępy naczyniowe, farmakoterapia i prowadzenie infuzji, a także zabiegi resuscytacyjne.

WICEPREZES

Marceli Solecki – magister pielęgniarstwa, ratownik medyczny, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, wykładowca akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Infuzją naczyniową i kaniulacją naczyń zajmuje się od 10 lat. Zainteresowania w obrębie medycyny to ratownictwo medyczne, ultrasonografia point of care, infuzja naczyniowa oraz kaniulacja naczyń obwodowych. W wolnych chwilach oddaje się pasji żeglarstwa i narciarstwa.

SKARBNIK

Artur Szymczak – były żołnierz, ratownik medyczny, pielęgniarz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor na kursach dostępów naczyniowych z wykorzystaniem ultrasonografii. Swoje doświadczenie zdobywał w ZRM, izbach przyjęć, oddziale intensywnej terapii, zespole interwencyjnym. Najlepiej czuje się pracując z pacjentem w nagłych stanach zagrożenia życia. Dydaktyk z pasji z wieloletnim doświadczeniem. Wolny czas to rower im dalej im dłużej tym lepiej.

SEKRETARZ

Grzegorz Cichowlas – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, asystent dydaktyczny w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

CZŁONEK ZARZĄDU

Natalia Sak-Dankosky – doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pasjonatka nauki, zajmująca badaniem aspektów związanych z opieką zorientowaną na pacjenta i jego rodzinę w oddziałach intensywnej terapii. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jest pielęgniarką anestezjologiczną bloku operacyjnym CSK UCK WUM. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół metodologii badawczej, statystyki oraz pielęgniarstwa opartego na dowodach. Przez 7 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Stanach Zjednoczonych (University of Pittsburgh) i FInlandii (University of Eastern Finland), gdzie pracowała jako naukowiec. Czas wolny poświęca na sport i dobrą zabawę, pokazując swoim dwóm córeczkom jaki fajny jest świat.

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Woda – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka POZ w trakcie specjalizacji rodzinnej. Entuzjastka umiejętności społecznych w zawodach medycznych. Promuje higieniczny styl życia i kąpiele leśne. Współzałożycielka ogólnopolskiej grupy wsparcia Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa @forum.pip Członkini Fundacji Polki w Medycynie @polkiwmedycynie. Prowadzi bloga „Higieniczna strona życia” na www.annawoda.pl oraz IG: @higienicznawoda. Mieszka w Poznaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jakub Dzięciołowski – licencjat pielęgniarstwa ukończony w 2007 roku, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zatrudniony w UCK WUM CSK  (wcześniejsze SP CSK Warszawa ul. Banacha) na Oddziale Pooperacyjnym. Pielęgniarz systemu w Falck Medycyna. Instruktor RKO w ośrodku szkoleniowym WOIPiP. Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za długoletnią służbę. W UCK WUM CSK członek Zespołu ds. Dostępu Naczyniowego i Infuzji. 

Komisja Rewizyjna 2023-2027

Agata Bryk

Przewodnicząca

Elżbieta Żurawska

Wiceprzewodnicząca

Kamil Meyka

Sekretarz