Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Materiały

Cewniki pośredniej długości

Algorytmy postępowania

Dostęp pośredniej długości (ang. midline catheter) – zalecenia postępowania podczas prowadzenia infuzji

Pobierz PDF do druku:

Dostęp pośredniej długości (ang. midline catheter) – zalecenia zmiany systemu mocującego

Pobierz PDF do druku:

Dostęp pośredniej długości (ang. midline catheter) – zalecenia pielęgnacji dla personelu medycznego

Pobierz PDF do druku:

Dostęp pośredniej długości (ang. midline catheter) – zalecenia pielęgnacji dla personelu medycznego: Q&A

Pobierz PDF do druku:

Trudny dostęp dożylny – zalecenia dla personelu medycznego

Pobierz PDF do druku: