Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

List powitalny

Pielęgniarstwo infuzyjne, chociaż nie istnieje jako dziedzina w powszechnie obowiązujących aktach prawnych, programach kształcenia i wymaganiach zawodowych do sprawowania opieki w tym obszarze to dotyczy każdej pielęgniarki, każdego pielęgniarza, każdego profesjonalisty sprawującego opiekę nad pacjentem, który wymaga terapii dożylnej. 

Terapia dożylna wymaga zachowania najwyższych standardów postępowania nie tylko w stosunku do linii naczyniowej, ale także etapu wyboru odpowiedniego dostępu naczyniowego, bezpieczeństwa personelu przeprowadzającego procedury oraz komfortu pacjenta i myślenia o jego przyszłości, tak aby nie była ona przyczyną powikłań i przykrych wspomnień z pobytu w placówce ochrony zdrowia.

Liczne towarzystwa zrzeszające praktyków i naukowców uwzględniają w swoich rekomendacjach aspekty dostępu dożylnego i dobrych praktyk w obsłudze linii naczyniowej. Chcemy włączyć się w te działania jako stowarzyszenie ludzi, którzy w syntetyczny sposób działają w interesie pacjenta oraz personelu wykonującego procedury związane z pielęgniarstwem infuzyjnym.

Wiele zespołów pielęgniarskich, entuzjastów dobrych praktyk i nieustannego podnoszenia jakości własnych świadczeń medycznych potrzebuje konfrontować między sobą doświadczenia, sposoby wykorzystania lokalnych możliwości i aktualnej wiedzy na temat terapii dożylnej, aby wypracować najlepsze standardy postępowania.

Zapraszamy pielęgniarki, pielęgniarzy i specjalistów dziedzin medycznych do włączenia się w prace Towarzystwa w formie pracy w grupach roboczych, udziału w naszych wydarzeniach edukacyjnych, czy wspólnego tworzenia rekomendacji postępowania. Obecność w Towarzystwie jest możliwa także w formie reprezentowania go w swoich placówkach medycznych i promowania dobrych praktyk w codziennej pracy przy łóżku chorego.

Maciej Latos
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego