Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Afiliacja Infusion Nurses Society

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego otrzymało oficjalną międzynarodową afiliację Infusion Nurses Society.

Infusion Nurses Society (INS) to międzynarodowa organizacja non-profit reprezentująca pielęgniarki infuzyjne i innych klinicystów zaangażowanych w specjalistyczną praktykę terapii infuzyjnej.

Od 1973 roku INS kontynuuje swoje zaangażowanie w dostarczanie innowacyjnych zasobów i możliwości uczenia się szerokiemu gronu pracowników służby zdrowia zaangażowanych w specjalistyczną praktykę terapii infuzyjnej.

Celem INS jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości terapii infuzyjnej, wzmocnienie specjalizacji poprzez rygorystyczne standardy praktyki i etyki zawodowej oraz promowanie badań i edukacji w zakresie pielęgniarstwa infuzyjnego.