Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Kurs: Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG – 28.09.2024

,
Termin
28 września 2024
9:00-16:45
Miejsce
Warszawa
Koszt
1900 zł
Kadra instruktorska
Maciej Latos
Bartosz Sadownik
Artur Szymczak
Marceli Solecki
Robert Becler

Logistyka
Marcin Łasiński

Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz przerw kawowych i lunchu.

Program szkolenia

Rejestracja
Wykład nr 1: Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
Wykład nr 2: Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG
Wykład nr 3: Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich
Wykład nr 4: Strategia utrzymania dostępów naczyniowych (PICC, MC, LPC)
PRZERWA KAWOWA
Stacja nr 1: Anatomia kliniczna dostępów naczyniowych
Stacja nr 2: Kaniulacja pod kontrolą USG (prowadzenie igły w osi krótkiej; SPC-USG)
Stacja nr 3: Wprowadzanie cewników pośrednich techniką Seldingera (DST)
Stacja nr 4: Wprowadzanie cewników pośrednich zmodyfikowaną techniką Seldingera (MST)
PRZERWA NA LUNCH
Stacja nr 5: Wprowadzanie cewników pośrednich (DST) – symulacja pośredniej wierności
Stacja nr 6: Wprowadzanie cewników pośrednich (MST) – symulacja pośredniej wierności
Stacja nr 7: Kaniulacja pod kontrolą USG – wprowadzanie długich kaniul dożylnych (LPC) w trudnym dostępie dożylnym
Stacja nr 8: Kaniulacja pod kontrolą USG – pułapki i monitorowanie powikłań związanych z cewnikami pośrednimi
PRZERWA KAWOWA
Wykład nr 5: Powikłania wczesne i późne podczas wykorzystania cewników pośrednich
Wykład nr 6: Budowanie interdyscyplinarnych IV Team w świetle wytycznych INS 2024
Podsumowanie i zakończenie kursu