Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Kurs: IV Pro: kaniulacja naczyń obwodowych – 20.09.2024

Termin
20 września 2024
9:00-16:30
Miejsce
Warszawa
Koszt
1300 zł
Kadra instruktorska
Artur Szymczak
Marceli Solecki
Gabriela Świętochowska
Karolina Tauz
Maciej Latos

IV Pro: kaniulacja naczyń obwodowych

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz przerw kawowych i lunchu.

Program szkolenia

Rejestracja
WYKŁAD: Standardy kaniulacji naczyń obwodowych i prowadzenia infuzji
PRZERWA KAWOWA
Stacja nr 1: Ocena naczyń pod kontrolą USG i tips&tricks skutecznej kaniulacji
Stacja nr 2: Procedura wprowadzania krótkich kaniul (SPC) różnego typu i zasady bezpiecznej infuzji
PRZERWA KAWOWA
Stacja nr 3: Ratunkowy dostęp dożylny pod kontrolą USG
Stacja nr 4: Opatrunki mocujące dostępy naczyniowe
Stacja nr 5: Stosowanie zamkniętych systemów bezigłowych
PRZERWA NA LUNCH
Stacja nr 6: Wprowadzanie długich kaniul dożylnych (LPC)
Podsumowanie i zakończenie kursu

Partnerzy technologiczni:

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.

Wniesienie opłaty za szkolenie w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566 (z dopiskiem: data szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika).

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od rejestracji na wydarzenie i otrzymania od Organizatora potwierdzenia zapisu. 

Zasady odwołania Uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ptpi.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator zwróci 50% wpłaconej kwoty.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem Organizator ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.