Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Kurs: MIDLINE Pro: doskonalenie techniki i zapobieganie powikłaniom – 23.02.2024

Termin
23 lutego 2024
Miejsce
Żelazna 59
Warszawa
Koszt
1700 zł
Kadra instruktorska
TBA

MIDLINE Pro: doskonalenie techniki i zapobieganie powikłaniom

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz przerw kawowych i lunchu.

Szkolenie jest dedykowane wyłącznie praktykom, którzy posiadają podstawowe umiejętności wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą ultrasonograficzną.

Program szkolenia

Rejestracja
WYKŁAD: Fundamenty wprowadzania dostępu pośredniego – wykład
WYKŁAD: Minimalizacja powikłań wczesnych – wykład
WYKŁAD: Monitorowanie powikłań podczas prowadzenia infuzji – wykład
WYKŁAD: Wskazania do usunięcia cewników pośrednich – wykład
PRZERWA KAWOWA
MODUŁ: Ultrasonografia
Stacja nr 1: Protokół RaPeVa w praktyce
Stacja nr 2: Wykorzystanie techniki „suchej igły”
PRZERWA KAWOWA
MODUŁ: Wprowadzanie cewników pośrednich
Stacja nr 3: Wykonanie procedury techniką Seldingera
Stacja nr 4: Wykonanie procedury zmodyfikowaną techniką Seldingera
PRZERWA NA LUNCH
MODUŁ: Powikłania
Stacja nr 5: Monitorowanie powikłań podczas prowadzenia infuzji
Stacja nr 6: Sytuacje szczególne podczas prowadzenia infuzji przez cewniki pośrednie
Podsumowanie i zakończenie kursu

Cena kursu zawiera: przerwy kawowe, lunch, certyfikat, drukowane materiały szkoleniowe.

Partnerzy technologiczni:

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.

Wniesienie opłaty za szkolenie w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566 (z dopiskiem: data szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika).

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od rejestracji na wydarzenie i otrzymania od Organizatora potwierdzenia zapisu. 

Zasady odwołania Uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ptpi.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator zwróci 50% wpłaconej kwoty.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem Organizator ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.