Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Kurs: Ultrasonografia i dostępy pośrednie – 31.01.2024

Termin
31 stycznia 2024
Miejsce
Żelazna 59
Warszawa
Koszt
1500 zł
Kadra instruktorska
TBA

Wprowadzanie cewników pośrednich pod kontrolą USG

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz przerw kawowych i lunchu.

Program szkolenia

Rejestracja
WYKŁAD: Cewniki pośredniej długości – wskazania i zastosowanie kliniczne
WYKŁAD: Strategia utrzymania dostępu pośredniego
WYKŁAD: Zespoły dostępów naczyniowych w świetle wytycznych INS
PRZERWA KAWOWA
Stacja nr 1: Mapowanie naczyń wg protokołu RaPeVa
Stacja nr 2: Kaniulacja naczyń pod kontrolą USG w projekcji out-of-plane
Stacja nr 3: Kaniulacja naczyń pod kontrolą USG w projekcji in-plane
Stacja nr 4: Wprowadzanie cewników klasyczną metodą Seldingera
Stacja nr 5: Wprowadzanie cewników zmodyfikowaną metodą Seldingera
PRZERWA NA LUNCH
Stacja nr 6: Symulacja pośredniej wierności: Procedura wprowadzania cewnika pośredniego w technice ANTT
Podsumowanie i zakończenie kursu

Partnerzy technologiczni:

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.

Wniesienie opłaty za szkolenie w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566 (z dopiskiem: data szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika).

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od rejestracji na wydarzenie i otrzymania od Organizatora potwierdzenia zapisu. 

Zasady odwołania Uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ptpi.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator zwróci 50% wpłaconej kwoty.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem Organizator ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.