Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Webinar: Zespoły Dostępów Naczyniowych i Infuzji: jak wdrażać nowy standard?

Analiza dostępnej wiedzy

Czy zespoły infuzyjne sprawdzają się w krajach, w których od lat istnieją?

Jakie potencjalne korzyści może przynieść wdrożenie takiego rozwiązania?

Kto powinien tworzyć zespoły infuzyjne?

Jakie kompetencje potrzebne są, aby sprawnie zarządzać opieką nad linią naczyniową?

Jakie są kierunki zmian potrzebne są w polskim pielęgniarstwie?

Przedstawienie pracy zespołu infuzyjnego w praktyce

Kto tworzy i zarządza zespołem infuzyjnym?

Jak wygląda infuzyjny dyżur?

Jakie są najczęstsze problemy organizacyjne?

Jakie kompetencje powinien posiadać personel medyczny?

Jak zacząć budować infuzyjny zespół?


Webinar poprowadzą: Artur Szymczak i Maciej Latos. 

Uczestnicy otrzymują certyfikat.

Koszt Uczestnictwa

Wstęp wolny.

Koszt Uczestnictwa dla Członków PTPI

Wstęp wolny z możliwością późniejszego odtworzenia.