Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Kurs: Ultrasonografia i dostępy pośrednie – 6.10.2023

Termin
6 października 2023
Miejsce
Żelazna 59
Warszawa
Koszt
1500 zł
Kadra instruktorska
Maciej Latos
Marceli Solecki
Artur Szymczak

Wprowadzanie cewników pośrednich pod kontrolą USG

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz przerw kawowych i lunchu.

Program szkolenia:

Partnerzy technologiczni:

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.

Wniesienie opłaty za szkolenie w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566 (z dopiskiem: data szkolenia, imię i nazwisko Uczestnika).

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od rejestracji na wydarzenie i otrzymania od Organizatora potwierdzenia zapisu. 

Zasady odwołania Uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ptpi.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator zwróci 50% wpłaconej kwoty.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem Organizator ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.